De Engelse douane zal vanaf 1 januari 2022 de controle op het hebben van een REX-verklaring alsmede de vermelding van de correcte herkomst gaan intensiveren.

Op de handelsfactuur / andere handelsdocumenten moet worden vermeld dat goederen (indien van toepassing) van Europese oorsprong zijn, waarbij het van groot belang is dat de oorsprong correct vermeld wordt.

Tot op heden wordt de vermelding van “EU” als oorsprongsland oogluikend toegestaan. Met ingang van 1 januari 2022 zal dat niet meer het geval zijn.

Het niet verklaren, c.q. het niet correct verklaren van de oorsprong van de goederen kan onnodige kosten en vertraging met zich meebrengen. De exporteur mag zelf een verklaring op de documentatie zetten betreffende de oorsprong voor goederen met een waarde van minder dan €6000,- . Dat kan d.m.v. het vermelden van de volgende tekst:

‘The Exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No..declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …. Preferential origin’

Voor goederen met een factuurwaarde hoger dan €6000,- moet de exporteur als “REX” , (Registered Exporter) geregistreerd zijn. Hiermee wordt de afdracht van invoerrechten vermeden.

De REX-vergunning kan worden aangevraagd bij de Nederlandse Belastingdienst/Douane via de volgende link: https://lnkd.in/gveUxY-a.

Indien je hierover vragen hebt, kun je te allen tijde contact opnemen met ons via: sales@bfglogistics.com.