Beste klant,

Met dit bericht willen wij u informeren over de veranderingen die de Britse regering heeft voorbereid voor alle import vanuit EU-oorsprong.

In het kort houdt de wijziging in dat de uitgestelde inklaring (max. een half jaar na aankomst) welke na Brexit van kracht was, niet meer is toegestaan. Goederen kunnen vanaf 1 januari 2022 pas geleverd worden nadat volledige inklaring heeft plaatsgevonden.

De afgelopen 12 maanden heeft het douaneteam van onze partner in het Verenigd Koninkrijk alle hen bekende importeurs aangesproken om een ‘douaneprofiel’ van uw klanten in het VK te genereren. Het vaststellen van alle bedrijfsgegevens, contactgegevens en met welke inklaringsagent zij van plan zijn de inklaringen te regelen.

Hoewel wij verwachten dat dit in het algemeen onder controle is, willen wij toch benadrukken dat in het geval dat uw klanten door onze partner (Europa) benaderd worden met betrekking tot dit onderwerp, een adequate reactie op hun verzoeken van essentieel belang is voor de voortgang en tijdige inklaring en levering van uw goederen.

Wat is nodig?

Wanneer de inklaring door onze partner Europa wordt gedaan, verlangen zij van uw afnemers dat het douanecontractdocument wordt ondertekend en een kredietaanvraagformulier wordt ingevuld. Dit stelt hen in staat uw klant in hun systeem op te nemen.

Wanneer dit niet Europa is, en uw klant in het Verenigd Koninkrijk een andere aangewezen inklaringsagent heeft, dan moet Europa de volledige gegevens van dat bedrijf ter beschikking krijgen. Contactgegevens zoals naam, e-mail en telefoonnummer van de contactpersoon zijn vereist. Op deze manier is het duidelijk met welke bedrijf contact moet worden opgenomen en kan schriftelijk worden bevestigd dat dit bedrijf de inklaring voor uw klant zal uitvoeren.

Europa zal in een dergelijk geval de inklaring niet uitvoeren. Zij zullen echter van de aangewezen inklaringsagent een bewijs van inklaring verlangen voordat de goederen kunnen worden vrijgegeven voor levering.

Wij verzoeken u vriendelijk bij uw klanten in het Verenigd Koninkrijk na te gaan of zij op de hoogte zijn van de nieuwe situatie per 1 januari en of de nodige stappen zijn ondernomen.

Wij wijzen u erop dat indien zendingen langer dan 3 werkdagen in de Transit Terminal in het Verenigd Koninkrijk “verblijven”, opslagkosten in rekening kunnen worden gebracht. Dit kan ook de uiteindelijke levering vertragen.

De ophaal- en documentatieprocedures zoals die in Nederland gelden, blijven ongewijzigd.

Met vriendelijke groet,

BF Global Logistics B.V.